Młodzi pianiści

24 kwietnia w sali koncertowej PSM I st. w Lęborku kolejny raz odbył się popis śródroczny uczniów uczęszczających na muzyczne zajęcia pozalekcyjne do naszej szkoły oraz uczniów klasy fortepianu Powiatowego Ogniska Artystycznego w Lęborku. Występy „młodych pianistów” poprowadziła p. B. Świętek. Uczniowie zagrali dowolne utwory fortepianowe oraz zaprezentowali się w duetach na 4-ręce. Rodzice i zaproszeni goście wszystkich pianistów nagrodzili gromkimi brawami.