Podręczniki

Informacja o zaopatrzeniu uczniów w podręczniki na rok szkolny 2017/2018

  • Podręczniki oraz ćwiczenia do klas I – VII są zapewniane BEZPŁATNIE w ramach wyposażenia uczniów w podręczniki przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz w ramach dotacji celowej.
  • Uczniowie otrzymają podręczniki w szkole w pierwszych tygodniach września.
  • Rodzice uczniów klas I – VII zapewniają jedynie ćwiczenia i podręcznik do nauki religii.