Obiady

OD DNIA 18 WRZEŚNIA 2017 R.

RUSZA STOŁÓWKA SZKOLNA

OBIADY ZA WRZESIEŃ

30 ZŁ

Płatne przelewem na konto dostępne na stronie szkoły http://leba.edu.pl/

w terminie do 22 września