Orlik

UWAGA: boiska Orlik nie podlegają rezerwacji. Wyjątek stanowią porozumienia z grupami zorganizowanymi korzystającymi jednocześnie z innych obiektów sportowych.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU “MOJE BOISKO ORLIK 2012”

 1. Obiekt “MOJE BOISKO ORLIK 2012” jest własnością Gminy Miejskiej Łeba, oddany w zarząd Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie.
 2. Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 4. Obiekt czynny jest:
  • w okresie od 1 września do 15 listopada oraz od 15 marca do dnia rozpoczęcia wakacji letnich
   • poniedziałek – piątek w godz. od 8:00 do 14:00 z boisk korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz uczestnicy „Zielonych szkół” po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły. Za prawidłowe korzystanie z obiektu odpowiada właściwy dla danej grupy uczniów nauczyciel lub opiekun.
   • poniedziałek – piątek w godz. 15:00 do 20:00 obiekt dostępny dla wszystkich chętnych,
   • w sobotę – od 10:00 do 20:00
   • w niedzielę od godz. od 15:00 do 20:00 – obiekt dostępny dla wszystkich chętnych.
  • w okresie wakacji letnich – w każdy dzień tygodnia od 10:00 21:00. W godzinach od 15:00 do 16:30 czas zarezerwowany dla dzieci z Łeby.
 5. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu czuwa – koordynator zajęć, prowadzący rejestr użytkowników oraz koordynujący zajęcia sportowe na obiekcie.
 6. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z obiektu decyduje koordynator zajęć.
 7. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 8. Osoby korzystające z kompleksu za wyrządzone szkody odpowiadają materialnie oraz podlegają odpowiedzialności zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Na terenie kompleksu obowiązuje obuwie sportowe z płaską podeszwą (dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego).
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz korzystania z boisk zgodnie z przeznaczeniem bezwzględnie zakazuje się:
  • spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz stosowania środków odurzających, a także przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  • wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych,
  • wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
  • wnoszenia i używania na płytach boisk: rowerów, rolek, deskorolek, itp.,
  • zaśmiecania,
  • używania wyrazów powszechnie uznawanych za niecenzuralne.
 11. Osoby przebywające na terenie kompleksu i korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie koordynatora zajęć zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
 12. Zarządzający nie odpowiada za wypadki i szkody na osobach i mieniu powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
DJI00138-kor

fot. Radosław Czyżewski