Inwestycje

W dniu 14.03.2024 r. została zawarta umowa z PHU Frontex Tomasz Dyczyj z Wejherowa  na Modernizację pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Łebie
wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu na potrzeby
mieszkańców. Koszt prac wyniesie 2.330.464,87zł brutto.

W ramach zadania zostanie zrealizowana przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły na Klub Seniora oraz zakup
wyposażenia, wykonanie przebudowy przestrzeni wokół Klubu Seniora, w
tym:

  • ogród tematyczny,
  • ogród edukacyjny owocowo-warzywny z terenem do
    rekreacji,
  • modernizacja placu zabaw,
  • siłownia dla seniorów,
  • wiata edukacyjna,
  • wymiana powierzchni utwardzonych
  • oraz wymiana ogrodzenia oraz wykonanie remontu części elewacji budynku Szkoły.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład – Edycja VI w 98%.
Planowane zakończenie robót to koniec roku 2024.