Obiady

Wpłat za obiady należy dokonywać na konto szkoły z góry do 10 każdego miesiąca za dany miesiąc wpisując imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc za który dokonywana jest wpłata oraz należną kwotę, lub w kasie w wyznaczone dni i godziny (2-10 każdego miesiąca) .

Nr konta: 15 9324 0008 0000 0172 2000 0060

Odpisy z obiadów proszę wysyłać sms do godziny 9 :00 w dniu odpisu lub dzień wcześniej  na nr telefonu 505 779 865