Zarząd USS

Zarząd Uczniowskiego Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2021/2022

  • Przewodnicząca: Maria Bieniek VIII b
  • Zastępca przewodniczącej:  Julia Rawa VIII c
  • Sekretarz: Nikola Rawa IV b
  • członkowie: Alicja Lechończak V a, Szymon Ławrynowicz V a

Uczniowski Samorząd Szkolny stanowią wszyscy uczniowie naszej szkoły.  Radę Uczniowskiego Samorządu tworzą przedstawiciele trójek klasowych. Zarząd to: przewodniczący (a), zastępca przewodniczącej (ego), sekretarz.