Zarząd USS

Zarząd Uczniowskiego Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2020/2021

  • Przewodnicząca: Maria Bieniek VII b
  • Zastępca przewodniczącej:  Alicja Lechończak i  Jaśmina Konińska IV a
  • Sekretarz: Mikołaj Szymikowski IV b

Uczniowski Samorząd Szkolny stanowią wszyscy uczniowie naszej szkoły.  Radę Uczniowskiego Samorządu tworzą przedstawiciele trójek klasowych. Zarząd to: przewodniczący (a), zastępca przewodniczącej (ego), sekretarz.