Zarząd USS

Zarząd Uczniowskiego Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2023/2024

  • Przewodniczący: Szymon Ławrynowicz VII a
  • Zastępca przewodniczącego:  Jaśmina Konińska VII a
  • Sekretarz: Milena Burzyńska Vb

Uczniowski Samorząd Szkolny stanowią wszyscy uczniowie naszej szkoły.  Radę Uczniowskiego Samorządu tworzą przedstawiciele trójek klasowych. Zarząd to: przewodniczący (a), zastępca przewodniczącej (ego), sekretarz.