Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie NNW uczniów

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie NNW uczniów

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie ogłasza dwa zamówienia:

  1. Modernizacja kuchni-stołówki roboty budowlane i instalacyjne Szkoły Podstawowej w Łebie
    Numer zgłoszenia:
    SPŁ ZP 1/KD/2019
    UZP ogłoszenie nr 531448-N-2019
    Identyfikator postępowania: 3bb73f8c-be72-40bf-a4f3-3dc8083d3d2c

Ogłoszenie – roboty budowlane

RODO

Załącznik nr 1 – SIWZ

Załącznik nr 1.0 – Przedmiar robót RB

Załącznik nr 1.1 – Przedmiar robót RE

Załącznik nr 1.2 – Przedmiar robót RI

Załącznik nr 1.3 – Przedmiar robót TECHNOLOGIA

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. przesłanek do wykluczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Formularz oferty

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 – Wykaz osób

Załącznik nr 1.0 – Przedmiar robót RB poprawka z dn 20190401

2. Dostawa urządzeń gastronomicznych do modernizowanej kuchni-  stołówki Szkoły Podstawowej w Łebie
Numer zgłoszenia:
SPŁ ZP 2/KD/2019
UZP ogłoszenie nr 531526-N-2019
Identyfikator postępowania: e8e287b2-0103-4437-80ba-8fd57da225c5

Ogłoszenie – dostawa wyposażenia

Instalacja elektryczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Informacja z dnia 2019-04-26

SIWZ

Technologia opis

Technologia strona tytułowa

Technologia wyposażenie

Zalacznik 1 – Formularz oferty

Zalacznik 2 – Oświadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu i o niepodleganiu wykluczeniu

Zalacznik 3 – Wykaz wykonanych dostaw

Zalacznik 4 – Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitałowej

Zalacznik 5 – Umowa

Zalacznik 6 – RODO