Konkursy

Konkursy z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS I- IV
Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych Molik Książkowy ogłasza konkurs na pracę plastyczną „Moja ulubiona postać bajkowa” dla klas I – IV. Prace wykonujemy na kartkach A – 4, technika i materiały dowolne (kredki, farby, kolaż, materiały naturalne itd.). Prace podpisane z tyłu rysunku przynosimy do biblioteki szkolnej do dnia 6 listopada (wtorek).

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS V- VIII
Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych Molik Książkowy ogłasza konkurs na pracę plastyczną „Moja ulubiona postać literacka” dla klas V – VIII. Prace wykonujemy na kartkach A – 4, technika i materiały dowolne (kredki, farby, kolaż, materiały naturalne itd.). Prace podpisane z tyłu rysunku przynosimy do biblioteki szkolnej do dnia 6 listopada (wtorek).

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS IV- VIII
Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych Molik Książkowy ogłasza konkurs na wierszyk „Książka” dla klas IV – VIII. Wierszyk rymowany, góra 4 zwrotki, 4 wersowe (nie więcej). Wiersze przynosimy do biblioteki szkolnej do dnia 6 listopada (wtorek).

KONKURS PLASTYCZNY

Szkolny konkurs literacki na opowiadanie „Przygoda na morzu”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas IV-VII oraz klas gimnazjalnych.

Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. kategoria klas IV-VI
  2. kategoria klas VII SP i klas gimnazjalnych

Prace literackie proszę przekazywać nauczycielom języka polskiego do 15 maja b.r.

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny “Kangur 2018” odbędzie się 15 marca 2018r.

W roku szkolnym 2017/18 konkurs jest organizowany w kategoriach:

“Żaczek” – dla kl. 2 SP

“Maluch” – dla kl. 3 i 4 SP

“Benjamin” – dla kl. 5 i 6 SP

“Kadet” – dla kl. 7 SP i kl. II gimnazjum

“Junior” – dla kl. III gimnazjum, kl. I liceum i i technikum, kl. I – III branżowych SZ.

Opłata za udział w konkursie wynosi 9zł. Chętni uczniowie wpłacają wpisowe do swoich nauczycieli matematyki do dnia 16 stycznia.
 _____________________________________________________________________________________________________

Wykaz Konkursów plastycznych i muzycznych  dla klas IV- VII szkoły podstawowej w  roku szkolnym  2017/18

 1. X Szkolny Konkurs Piosenki Harcerskiej i Turystycznej dla klas  IV-VII  albo Szkolny Konkurs „Mini playback show” dla klas  I – III i IV – VII                                   –  23 października 2017 r.                                 

 2.Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „ Jesienne kompozycje z akcentem   morskim” dla klas  I – III i  IV- VII                                                                                                          – 25 października 2017 r.

 3. Szkolny Konkurs „Sonety krymskie Adama Mickiewicza w obrazach” dla klas  IV- VII na Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Łebie  – 7 grudnia 2017 r.

 4. XI Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla klas  IV – VII  – 11 grudnia 2017 r.                                                     

 5. Szkolny Konkurs Piosenki Żeglarskiej dla klas  IV-VII  –  25 kwietnia 2018 r.

 6. Szkolny Konkurs „Aktywny muzyk ‘2018 ” dla klas  IV – VII  – 21 maja 2018 r.                                     

   7.  Szkolny Konkurs Plastyczny „ Słońce ,woda i przygoda” pod hasłem:  „Morskie klimaty” dla klas I –III i IV – VII                                                                           – 23 maja 2018 r.   

                                                                Organizator konkursów :  Bożena Świętek                      _____________________________________________________________________________________________________    

“SNUJ SIĘ, SNUJ BAJECZKO”
Wszystkich chętnych uczniów klas II – VI zapraszam do udziału w konkursie czytelniczym „Snuj się, snuj bajeczko”. Konkurs odbędzie się 20 marca, w szkolnej bibliotece. Pytania konkursowe dotyczyć będą najpopularniejszych baśni: Andersena, Grimm, Perraulta oraz wierszy Tuwima i Brzechwy. Część pytań to pytania zamknięte (test wyboru). Część otwarte – krótka odpowiedź. Zgłoszenia do biblioteki szkolnej do dnia 12.03.2018. Oczywiście pytania będą zróżnicowane stopniem trudności na poziomie poszczególnych klas.
ORGANIZATOR: ILONA JABŁKOWSKA

_________________________________________________________________________________
Konkurs na tydzień matematyki w naszej szkole pt.: “MOJA SKARBONKA SKO”. Termin do 09.03.2018

Regulamin konkursu na wykonanie fikuśnej, kolorowej, ciekawej skarbonki.

1. Każdy uczestnik, może zgłosić tylko jedną pracę.
2. Prace należny wykonać samodzielnie.
3. Technika i materiały dowolne. Można wykorzystać kartony, brystole, puszki, wycinanki itp. (może być w kształcie symboli SKO – świnka skarbonka).
4. Wielkość skarbonek nie powinna przekraczać wymiarów 60 cm/60 cm/60 cm
5. Skarbonka powinna mieć symbole SKO.
6. Skarbonki należy przekazać do 09.03.2018 do biblioteki szkolnej.
7. Jury wybierze i nagrodzi najciekawsze prace, wszystkie umieszczone zostaną na wystawie w szkole.

__________________________________________________________________________________

Konkurs na tydzień matematyki w naszej szkole – prezentacja multimedialna “Pi – tu, Pi – tam”.

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną “Pi-tu, Pi -tam” – poszukujemy liczby PI w literaturze, fotografii, dookoła nas…

  1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną prezentację multimedialną
  2. Pracę należy wykonać samodzielnie.
  3. Prezentacja musi zawierać od 8 do 10 slajdów.
  4. W konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie oryginalne nieopublikowane prace uczniów naszej szkoły.
  5. Prace będą oceniane pod względem: zgodności z tematyką, oryginalności potraktowania tematu, walorów estetycznych.
  6. Prezentacje należy przekazać do 9.03.2018 do swoich nauczycieli matematyki.
  7. Zgłoszona prezentacja musi zawierać dane autora – imię i nazwisko ucznia, klasa.
  8. Autorzy najciekawszych prezentacji otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

__________________________________________________________________________________

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Palmy należy wykonać dowolną przestrzenną techniką plastyczną. Można użyć w tym celu bibuły, sztucznych kwiatów oraz innych dowolnych materiałów. Pracę trzeba złożyć do 16.03.2018 do pań:

– w budynku A – Iwony Ignatiuk i Jolanty Fic

w budynku B – Doroty Lechończak i Malwiny Szuster.

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych:

– klasy 1- 3 szkoły podstawowej,

– klasy 4- 6 szkoły podstawowej,

– klasy 7 szkoły podstawowej oraz 2- 3 gimnazjum.

Wszystkie prace zostaną przekazane do kościoła św. Jakuba w Łebie w ramach akcji charytatywnej Caritas.