Konkursy

PRZYJAŹŃ/MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ

Wszystkich chętnych uczniów klas III– VI zapraszamy do konkursu literackiego „Przyjaźń/ Miłość niejedno ma imię”. Praca ma być napisana          w formie wiersza. Piszemy dwie, góra trzy zwrotki czterowersowe, rymujące się, na temat. Praca ma być samodzielna, nie skopiowana. Prace czytelnie napisane oddajemy do biblioteki szkolnej do dnia 26.01.18. (najpóźniej do 12.02.18). Rozstrzygnięcie konkursu po feriach 12.02.18.

_____________________________________________________________________________________________________

SYMBOL/KARTKA WALENTYNKOWA

Wszystkich chętnych uczniów klas I – VI zapraszamy do konkursu plastycznego „Symbol/Kartka Walentynkowa”. Pomysły dowolne (kartki, symbole – kwiat, serce itp.). Technika i materiały dowolne, liczy się ciekawy pomysł. Prace oddajemy do biblioteki szkolnej do dnia 26.01.18. Rozstrzygnięcie konkursu po feriach 12.02.18.

_____________________________________________________________________________________________________

KONKURS NA NAJSYMPATYCZNIEJSZĄ UCZENNICĘ I UCZNIA

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na najsympatyczniejszą uczennicę  i ucznia.  Konkurs odbywa się w 2  kategoriach:

Klasy I -III , klasy IV – VI Szkoły Podstawowej

PAMIĘTAJMY: Osoba najsympatyczniejsza jest:

 • Kulturalna, miła, uśmiechnięta
 • Pomocna, koleżeńska, sumienna
 • Życzliwa, zna obowiązki ucznia
 • Uprzejma

Jeśli lubią cię koledzy i koleżanki, jesteś pomocny i koleżeński,      a dodatkowo masz poczucie humoru – najwyższy czas aby wszyscy się o tym dowiedzieli!

Głosowanie odbywa się od 08.01.18 do 25.01.18, karteczki                  z nazwiskiem i klasą wybranych uczniów wrzucamy do urny postawionej  w bibliotece szkolnej. Wyniki głosowania zostaną podane podczas imprezy walentynkowej oraz na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

WYBORY NAJSYMPATYCZNIEJSZEJ UCZENNICY I UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Łebie ogłasza wybory na najsympatyczniejszą uczennicę i ucznia w roku szkolnym 2017/18.

 

REALIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Wybory przeprowadzone zostaną w dwóch kategoriach:
 2. Najsympatyczniejsza uczennica i uczeń klas I – III
 3. Najsympatyczniejsza uczennica i uczeń klas IV – VI
 4. Wybór “Najsympatyczniejszej” – “Najsympatyczniejszego” odbędzie się w sposób tajny.
 5. W głosowaniu wezmą udział wszyscy uczniowie szkoły.
 6. Głosowanie zostanie przeprowadzone od 08.01.18 do 25.01.
 7. Na przygotowanej przez siebie kartce należy wpisać imię i nazwisko: uczennicy, ucznia oraz podać klasę do której uczęszczają.
 8. Zarówno uczeń jak i uczennica nie muszą chodzić do tej samej klasy.
 9. Wyniki głosowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na zabawie walentynkowej.

KRYTERIA WYBORU NAJSYMPATYCZNIEJSZYCH:

 

Osoba najsympatyczniejsza jest:

 • Kulturalna
 • Miła
 • Uśmiechnięta
 • Pomocna
 • Koleżeńska
 • Sumienna
 • Życzliwa
 • Uprzejma

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

_____________________________________________________________________________________________________

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny “Kangur 2018” odbędzie się 15 marca 2018r.

W roku szkolnym 2017/18 konkurs jest organizowany w kategoriach:

“Żaczek” – dla kl. 2 SP

“Maluch” – dla kl. 3 i 4 SP

“Benjamin” – dla kl. 5 i 6 SP

“Kadet” – dla kl. 7 SP i kl. II gimnazjum

“Junior” – dla kl. III gimnazjum, kl. I liceum i i technikum, kl. I – III branżowych SZ.

Opłata za udział w konkursie wynosi 9zł. Chętni uczniowie wpłacają wpisowe do swoich nauczycieli matematyki do dnia 16 stycznia.
 _____________________________________________________________________________________________________

Wykaz Konkursów plastycznych i muzycznych  dla klas IV- VII szkoły podstawowej w  roku szkolnym  2017/18

 1. X Szkolny Konkurs Piosenki Harcerskiej i Turystycznej dla klas  IV-VII  albo Szkolny Konkurs „Mini playback show” dla klas  I – III i IV – VII                                   –  23 października 2017 r.                                 

 2.Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „ Jesienne kompozycje z akcentem   morskim” dla klas  I – III i  IV- VII                                                                                                          – 25 października 2017 r.

 3. Szkolny Konkurs „Sonety krymskie Adama Mickiewicza w obrazach” dla klas  IV- VII na Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Łebie  – 7 grudnia 2017 r.

 4. XI Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla klas  IV – VII  – 11 grudnia 2017 r.                                                     

 5. Szkolny Konkurs Piosenki Żeglarskiej dla klas  IV-VII  –  25 kwietnia 2018 r.

 6. Szkolny Konkurs „Aktywny muzyk ‘2018 ” dla klas  IV – VII  – 21 maja 2018 r.                                     

   7.  Szkolny Konkurs Plastyczny „ Słońce ,woda i przygoda” pod hasłem:  „Morskie klimaty” dla klas I –III i IV – VII                                                                           – 23 maja 2018 r.   

                                                                Organizator konkursów :  Bożena Świętek                      _____________________________________________________________________________________________________