Pamięć w nas…….

Dnia 27 kwietnia odbył się w naszej szkole apel z okazji świąt majowych. Uczniowie klas VI, IV, chór szkolny Fa- La – Re i pianiści przygotowali przedstawienie słowno – taneczno – muzyczne, podczas którego przybliżyli społeczności szkolnej ważne historyczne wydarzenia związane z 227 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku.