Dzień Papieski w naszej szkole

Jan Paweł II – papież Polaków, dla większości z nas stał się ideałem pod każdym względem i na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Aby pamięć o nim uhonorować, w Kościele rzymskokatolickim ustanowiono Dzień Papieski, czyli dzień wdzięczności i jedności duchowej z Ojcem Świętym. Dzień ten przypadający 8 października – stał się również świętem naszej szkoły, gdyż św. Jan Paweł II jest naszym patronem. Z tej okazji 6 października w naszej szkole obchodziliśmy XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. W czasie apelu usłyszeliśmy co to znaczy być człowiekiem nadziei wg. św. Jana Pawła II. Wysłuchaliśmy recytacji dwóch wierszy Karola Wojtyły w wykonaniu laureatek konkursu recytatorskiego, tj. Wiktorii Bieniek (I miejsce: Tryptyk rzymski- „Obraz i podobieństwo”) oraz Pauliny Grala (II miejsce: Myśli światła- „Noc”). Za udział w konkursie literackim serdecznie dziękujemy Laurze Kormańskiej i Julii Piotrowskiej. A oto zwycięski wiersz:

Obraz i podobieństwo

Uczynił Bóg człowieka na swój obraz i podobieństwo,
mężczyzną i niewiastą stworzył ich –
i widział Bóg, że było bardzo dobre,
oboje zaś byli nadzy i nie doznawali wstydu”.
Czy to możliwe?
Współczesnych o to nie pytaj, lecz pytaj Michała Anioła
(a może także współczesnych!?).
Pytaj Sykstyny.
Jak wiele tu powiedziane na tych ścianach!

Początek jest niewidzialny. Tu wszystko na to wskazuje.
Cała ta bujna widzialność, jaką ludzki geniusz wyzwolił.
I kres także jest niewidzialny.
Choć tu spada na twój wzrok wędrowcze
wizja ostatecznego Sądu.
Jak uczynić widzialnym, jak przeniknąć poza granice dobra i zła?

Początek i kres, niewidzialne, przenikają do nas z tych ścian!

On
„W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”.
Czy On jest tylko przestrzenią bytowania bytujących?

Ważnym elementem apelu było wspólne odmówienie modlitwy w naszych intencjach do św. Jana Pawła II. Wielkim przeżyciem było wykonanie hymnu Światowych Dni Młodzieży z 2016 „Błogosławieni miłosierni” przez zespół Wave pod opieką pana Piotra Fugla. Apel zakończyliśmy dość oryginalnie, bo „zabawą taneczną” do remiksu piosenki „Błogosławieni miłosierni”. Konkurs poetycki i uroczysty apel odbyły się z inicjatywy nauczycieli Eweliny Bas, Marzeny Kietlińskiej-Antoniewicz i ks. Karola Misiurskiego.

Koło Młodych Dziennikarzy: tekst Anna Warzyńska i Julia Mroczkowska

K. Misiurski, E. Bas, M. Kietlińska-Antoniewicz