Uroczystości upamiętniające ofiary Marszu Śmierci

Delegacja szkoły, jak co roku w ostatnią niedzielę września, uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających ofiary Marszu Śmierci w Krępie Kaszubskiej. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, uroczystości miały ograniczony program. Mniej było gości, pocztów sztandarowych. Zrezygnowano z udziału wojska, co oznaczało brak apelu poległych i salwy honorowej.

Ceremonię rozpoczęła msza święta. Krótki montaż literacko – muzyczny zaprezentowali uczniowie szkoły podstawowej w Garczegorzu noszącej imię ofiar Marszu Śmierci.

Z podziękowaniem za opiekę nad cmentarzem i z apelem o pamięć o ofiarach  wystąpił dyrektor muzeum Obozu Stutthof.

Wiązanki pod obeliskiem upamiętniającym około 900 osób zamęczonych w trakcie Marszu Śmierci w początkach 1945 roku, złożyli: senator Kazimierz Kleina, burmistrz Lęborka, wójtowie okolicznych gmin, delegacje wojska, policji, straży pożarnej, kombatanci oraz delegacje szkół.