Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i powołana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku.

Z okazji DEN odbyła sie w naszej szkole uroczysta akademia podczas której, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Uczniowie klas starszych zaprezentowali swoje talenty artystyczne na wesoło, zaśpiewał chór szkolny Fa – La – Re. Pierwszaków, zaproszonych gości, rodziców przywitał dyrektor szkoły Maciej Barański. Życzenia złożył były uczeń szkoły senator RP Kazimierz Kleina.