REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 w terminie  13-20 maja 2019 r.

Zasady rekrutacji uzupełniającej  dostępne na stronie internetowej Szkoły (www.leba.edu.pl) oraz na tablicy przy sekretariacie szkoły.