Komunikat nr 5

KOMUNIKAT 5

z dnia 26 kwietnia 2019r.

W związku z zawieszeniem akcji protestacyjnej pracowników oświaty w Szkole Podstawowej w Łebie oraz Zarządzeniem dni wolnych od zajęć lekcyjnych w klasach I-VIII SP i III G w dniach 29-30 kwietnia 2019r. informuję:

  1. od dnia 6.05.2019r. wznowić zajęcia lekcyjne, opiekuńczo-wychowawcze w zgodnie z planem lekcyjnym w oddziałach przedszkolnych i klasach I-VIII SP i III G.
  2. w dniach od 29.04.2019r. do 03.05.2019r. szkoła nie realizuje zajęć lekcyjnych i opiekuńczo – wychowawczych w oddziałach przedszkolnych i w klasach I-VIII SP i III G.
  3. w dniu 02.05.2019r. szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, których rodzice złożyli do sekretariatu szkoły deklarację udziału dziecka w zajęciach świetlicowych.

Dni wolne 29.04.2019r. i 30.04.2019r. zostaną odpracowane za zgodą Organu Prowadzącego w dniach 18.05.2019r. i 08.06.2019r.

Dyrektor szkoły

Maciej Barański