Komunikat nr 3

KOMUNIKAT 3

z dnia 12 kwietnia 2019r.

W związku z kontynuacją strajku pracowników oświaty w Szkole Podstawowej w Łebie oraz Zarządzeniem dni wolnych od zajęć lekcyjnych w klasach I-VII SP i IIIG w związku z planowanym przeprowadzeniem egzaminu uczniów klas VIII w dniach 15-17 kwietnia 2019r., informuję:

W dniach 15-17.04.2019r. w godzinach od 8.00 do 15.30 szkoła sprawować będzie wyłącznie opiekę w formie zajęć świetlicowych w stosunku do dzieci i uczniów, których rodzice złożyli pisemną deklarację o braku możliwości sprawowania opieki rodzicielskiej.

Dyrektor szkoły

Maciej Barański