KOMUNIKAT 2

KOMUNIKAT 2

z dnia 9 kwietnia 2019r.

W związku z kontynuacją strajku pracowników oświaty w Szkole Podstawowej w Łebie oraz Zarządzeniem dni wolnych od zajęć lekcyjnych w klasach I-VIII w związku z planowanym przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego w dniach 10-12 kwietnia 2019r., informuję:

W dniach 10-12.04.2019r. w godzinach od 8.00 do 15.30 szkoła sprawować będzie wyłącznie opiekę w formie zajęć świetlicowych w stosunku do dzieci i uczniów, których rodzice złożyli pisemną deklarację o braku możliwości sprawowania opieki rodzicielskiej.

Dyrektor szkoły

Maciej Barański