Nowości w bibliotece szkolnej

Biblioteka naszej szkoły otrzymała w roku 2018 dotację na realizację zadania “Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” w ramach wieloletniego “Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa”. Uczniowie naszej szkoły zaczęli już korzystać z zakupów nowości w ramach projektu.