Żywa lekcja historii “Ku niepodległej”

Rok szkolny 2017/2018 został przez MEN ogłoszony “Rokiem dla Niepodległej”. 11 maja grupa artystyczna “Rekonstrukto” zaprezentowała uczniom naszej szkoły pokaz historyczny “Ku niepodległej”. W żywej, barwnej lekcji historii zobaczyliśmy dążenia rodaków do odzyskania niepodległości, którą utraciliśmy po rozbiorach: powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, pierwszą wojnę światową. Poznaliśmy rolę Józefa Piłsudskiego i legionów. Zobaczyliśmy repliki broni,ekwipunek i ubiory z epoki. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn Polski.