Szkolna gazetka “ŻACZEK”

W szkolnej bibliotece jest do nabycia kolejny numer szkolnej gazetki “Żaczek”.