Sprawdzian kompetencji

W poniedziałek, 14 maja uczniowie klas czwartych sprawdzali swoje wiadomości i umiejętności udzielając odpowiedzi w testach kompetencji. Testy mają za zadanie wykazać mocne i słabe strony nabytych wiadomości i umiejętności uczniów. Wyniki są wskazówką do dalszej pracy i indywidualnego podejścia do ucznia. Klasy piąte pisały testy wałbrzyskie w poniedziałek, 22 maja.