Legendy i podania z naszej okolicy

Po długim weekendzie majowym w ramach współpracy biblioteki publicznej i szkolnej odbyła się w naszej placówce lekcja regionalna o powiastkach ludowych z okolic Łeby i Lęborka. Uczestniczyli w niej uczniowie klas VII. Warsztaty zostały przeprowadzone przez panią Alicję Kisielewską z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie.

Uczniowie w ramach przygotowań do spotkania na lekcjach języka polskiego powtórzyli wcześniej poznane zagadnienia związane z tym tematem, m.in. mówili o różnicach między baśnią a legendą, wydarzeniami fantastycznymi a rzeczywistymi. Celem lekcji bibliotecznej było poznanie legend dotyczących swojej najbliższej okolicy oraz przedstawienie w formie graficznej wylosowanej opowieści. Zajęcia niewątpliwie pobudzały uczniów do aktywności, bo odbywały się w urozmaicony sposób. Na przykład uczestnicy zajęć stojąc w kręgu odpowiadali na pytania dotyczące form spędzania wolnego czasu czy ulubionej książki. Była też praca ze słownikami, która wymagała wyjaśnienia określonych pojęć.

Uczniowie wykazali się dużą znajomością legend dotyczących naszej okolicy. Na zakończenie odbyła się interesująca prezentacja prac plastycznych wykonanych w grupach, które powstały na podstawie wylosowanej legendy.

Serdeczne podziękowania dla dyrektora biblioteki miejskiej pani Beaty Czai za możliwość uczestnictwa młodzieży w atrakcyjnych zajęciach bibliotecznych.

tekst Julia Mroczkowska i Ewelina Bas