Święto SKO

SKO obchodzi 83 rocznicę urodzin. W styczniu 1935 r. Szkolne Kasy Oszczędności zostały oddane pod kuratelę Pocztowej Kasy Oszczędności (dzisiejszego PKO Banku Polskiego), największej instytucji oszczędnościowej II RP. W roku szkolnym 1934/1935 do SKO przystąpiło ponad 5,5 tysiąca szkół. Natomiast książeczki oszczędnościowe miało ponad 0,5 mln uczniów. Reaktywacja SKO nastąpiła po II wojnie. W styczniu 2011 roku ukazał się pierwszy numer poradnika ekonomicznego dla dzieci „Brawo Bank”. Od 2012 roku istnieją wirtualne skarbonki.

Z okazji święta SKO w szkolonej bibliotece, opiekun SKO przygotował zagadki, quizy, zabawy ekonomiczno – matematyczne, zarówno dla najmłodszych, jak i starszych uczniów. Musieli wykazać się logicznym myśleniem, spostrzegawczością, wiedzą matematyczną i ekonomiczną (kto emituje pieniądze, wybija monety, jakie podobizny widnieją na banknotach i wiele innych). Było duże zainteresowanie, wiele radości i śmiechu.