Edukacja morska

12 i 19 stycznia sześciu uczniów klas szóstych wzięło udział w warsztatach „Matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej”, które odbyły się w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni.
Szóstoklasiści poznali morskie jednostki miary, właściwości mapy morskiej, nauczyli się określać położenie jednostki na mapie morskiej, posługiwać się trójkątami nawigacyjnymi i cyrklem nawigacyjnym, przy ich pomocy wyznaczali kurs według podanych współrzędnych. Zajęcia miały na celu, poprzez zabawy na mapie morskiej, ukazać znaczenie i przydatność matematyki w życiu, były też ciekawą i oryginalną formą edukacji morskiej.
Wszyscy uczestnicy warsztatów pracowali z wielkim zaangażowaniem, wykonując kolejne zadania matematyczno-nawigacyjne.