“Słońce, woda i przygoda” – X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Wyniki X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „SŁOŃCE, WODA I PRZYGODA” pod hasłem „Małe i duże morskie podróże”

Na konkurs ogłoszony przez Szkołę Podstawową nr 2 i Przedszkole Publiczne nr 15 w Rzeszowie wpłynęło 16.035 prac dzieci z placówek przedszkolnych, szkół podstawowychmi Domów Kultury z całej Polski. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski. Posiedzenie komisji odbyło się 6 listopada, komisja dokonała oceny prac i podjęła decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień.
W kategorii wiekowej : klasy V- VI nagrody otrzymały dwie uczennice naszej szkoły –

Hanna Borowska i Kinga Wójcicka uczennice klasy piątej. Gratulujemy!!!