PRÓBNA EWAKUACJA W BUDYNKU B

W środę, 29 listopada o godz. 10.00 w szkole podstawowej w budynku B rozległ się nagle głośny i ciągły sygnał dźwiękowy. Był to alarm, który wzywał wszystkich do opuszczenia szkoły i udania się w bezpieczne miejsce na placu przed wejściem głównym do gimnazjum.

Akcja odbywała się bez paniki. Sprawnie i zgodnie z obowiązującymi procedurami opuszczono budynek oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi. Trening próbnej ewakuacji przeprowadzony we współpracy z PSP z Lęborka okazał się dla uczniów znacznym przeżyciem, ale i cennym doświadczeniem. Meldunki o przebiegu ewakuacji i ilości osób ewakuowanych złożyli dyrektorowi szkoły nauczyciele i pracownicy. Ćwiczenie miało na celu kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru. Każda z klas doskonale wiedziała, którym wyjściem należy ewakuować się z budynku szkoły.

Po dokonaniu ewakuacji, której wynik był bardzo dobry, uczniowie pod opieką nauczycieli udali się do sali audiowizualnej, gdzie miała miejsce akcja edukacyjno-informacyjna. Dyrektor szkoły Maciej Barański i przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. kapitan Krzemiński omówili wyniki ewakuacji i udzielili kilku praktycznych porad. Przybliżono też tematykę okresu grzewczego i zagrożenia, jakie niesie ze sobą tlenek węgla – cichy zabójca.

Niewątpliwie, by osiągnąć dobry czas ewakuacji i przeprowadzić ją sprawnie należy ćwiczyć przynajmniej raz w roku.

tekst  Anna Warzyńska

E. Bas, M. Kietlińska-Antoniewicz

Bas, M. Kietlińska-Antoniewicz