Bezpieczeństwo ważne jest

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Dlatego też, tradycją stały się spotkania z funkcjonariuszami policji. Dnia 30 listopada uczniowie klas pierwszych i drugiej spotkali sie z funkcjonariuszem policji – dzielnicowym asp.szt. Waldemarem Kupiczem. Nasi najmłodsi uczniowie mieli okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym podróżowaniu środkami lokomocji. Funkcjonariusz uczulił uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów podczas podróży autem. Dzieci dowiedziały się także, dlaczego warto stosować elementy odblaskowe. Uczniowie mieli okazję do czynnego udziału poprzez możliwość zadawania pytań, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi oraz prezentowanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Wykazali się dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, potrafili podać też przykłady niewłaściwego zachowania się.
Panu dzielnicowemu bardzo dziękujemy za zajęcia!!!!