MIESZKAM NAD MORZEM

W ramach szkolnego programu „Edukacja morska” Samorząd Uczniowski ogłosił międzyklasowy konkurs plastyczno-fotograficzny pod hasłem „Mieszkam nad morzem”. Na konkurs wpłynęło sześć prac, w tym dwie z klas VII oraz cztery z klas II-III gimnazjum. Wśród nagrodzonych prac, które zdobyły uznanie szkolnej komisji w składzie: Ewelina Bas, Dorota Lechończak i Piotr Fugiel, znalazły się prace klasy 7b pod opieką Ewy Staszewskiej (I miejsce), klasy 3a pod opieką Marzeny Kietlińskiej-Antoniewcz (II miejsce) i klasy 7a pod opieką Moniki Rabki (III miejsce). Dyplomy i nagrody dla zwycięzców wręczyły pani wicedyrektor Elżbieta Frączek oraz nauczyciele Ewelina Bas i Dorota Lechończak. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie.

tekst Paulina Piołunkowska

E. Bas, M. Kietlińska-Antoniewicz, J. Jagodzińska