Dzień Edukacji Narodowej

14 października, rokrocznie, obchodzone jest polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, czyli Dzień Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji Narodowej ustanowiono 27 kwietnia 1972 r., określono ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.
W przededniu święta uczniowie klas młodszych oraz klas czwartych przygotowali apele, wystąpił chór szkolny Fa-La -Re oraz młodzi pianiści. Zaproszono na nie wszystkich pracowników szkoły, były życzenia, podziękowania.