“Skąd my się tu wzięliśmy”

Uczeń klasy czwartej Maciej Gajec został laureatem konkursu genealogicznego „Skąd my się tu wzięliśmy?”, W kategorii Prezentacja Multimedialna Szkoła Podstawowa otrzymał I miejsce. Gratulujemy!!!

Organizatorami konkursu są: Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Lęborku, Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne,Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta Lębork. Patronat honorowy nad konkursem objęli Starosta Lęborski Teresa Ossowska-Szara oraz Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak.