Konkursy matematyczne

W maju odbyły się Szkolne konkursy matematyczne, które wyłoniły najlepszych matematyków wśród naszych uczniów.
Nagrody otrzymują:
klasy IV
I miejsce – A. Beyer
II miejsce – K. Gwizdała i D. Penkowski
III miejsce – W. Murawska
klasy V
I miejsce – I. Rostkowski, II i III miejsca nie przyznano
Klasy VI
I miejsce – W. Sasin
II miejsce – O. Peta, III miejsca nie przyznano

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!