XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “TĘCZA”

Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie we współpracy z Stowarzyszeniem Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” uhonorowało 3 uczennice z naszej szkoły przyznając Hannie Borowskiej dyplom za wykonanie znakomitej pracy, Anastazji Neczajewskiej i Oliwii Wójcickiej dyplomy wyróżnienia.

Hania Borowska odebrała wyróżnienie za konkurs plastyczny “Do czego Morze służyć może?”, opisany w informacjach z grudnia.