Bez przemocy świat jest piękny

23 lutego uczniowie klas I – III oraz grupy przedszkolne obejrzały przedstawienie “Jak przemoc i wyzwiska zgubiły pewnego liska”. Przedstawienie zaprezentowane przez studio artystyczne MAGIK z Białegostoku poruszało problem złych zachowań i nadużywania przemocy. Przedstawienie pokazało, że nie należy krzywdzić innych, ponieważ każdy ma prawo do szacunku i spokojnego życia.