Projekt czytelniczy Read On

Nasza szkoła przystąpiła do projektu czytelniczego Read On, który wspiera czytelnictwo wśród dzieci od najmłodszych lat. Biblioteczka zagościła i w naszej szkole! Wybrana grupa uczniów będzie pracować z biblioteczką przez dwa semestry. Będzie się starać przeczytać jak największą liczbę książek w języku angielskim. Powodzenia !!!!