Nasi uczniowie w Powiatowym Ognisku Artystycznym

22 listopada w Powiatowym Ognisku Artystycznym, w Lęborku odbył się popis śródroczny klasy fortepianu pani Bożeny Świętek. Uczniowie zaprezentowali utwory techniczne, klasyczne i dowolne o różnym stopniu trudności i zaawansowania muzycznego. Pierwsze kroki gry na fortepianie pokazali uczniowie klasy pierwszej, co wzbudziło duże zainteresowanie rodziców i zaproszonych gości. Ciekawie zabrzmiały duety fortepianowe. W sali koncertowej panowała pozytywna atmosfera. Owacjom nie było końca…