III Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W niedzielę, 20 listopada już po raz trzeci obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w sprawie ustanowienia tego dnia, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, podjął 7 listopada 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle powinno się mówić, że dzieci mają swoje prawa, przypominać, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać. W naszej szkole uczciliśmy ten dzień apelem podczas którego, były recytowane wiersze, śpiewano piosenki, przedstawiono prezentacje tematycznie związane z prawami dzieci. Wystąpiły pianistki z Powiatowego Ogniska Muzycznego w Lęborku. Laureatom konkursu plastycznego “Znam swoje prawa” wręczono nagrody, dorośli życzyli dzieciom, aby zawsze były tak uśmiechnięte i szczęśliwe, jak tego dnia.