Świąteczny Koncert

Dnia 4 grudnia uczniowie klas IV – VI  brali udział w programie edukacyjnym, przygotowanym przez Polską Filharmonię Sinfonia Baltica w Słupsku. Koncert składał się z trzech części utworów różnych kompozytorów zagranych przez trzy różne instrumenty: I część Koncertu skrzypcowego Wolfganga Amadeusza Mozarta, środkowa część Koncertu na obój, III część Koncertu na waltornię Mozarta. Symfonia reprezentowana była przez czterech różnych kompozytorów: Ludwiga van Beethovena (V Symfonia – I część), Mozarta (Symfonia g-moll – II część), Piotra Czajkowskiego (V Symfonia – III część) i Mendelssohna (IV Symfonia – IV część).

Na zakończenie wyjazdu uczniowie mieli okazję, niespodziewaną, spotkać się z spotkać się z Mikołajem, któremu zdradzili o czym marzą na święta.