Festiwal Pomuchla

W niedzielę, 6 grudnia odbył się,  XVII Festiwal Pomuchla. Jak co roku w festiwalu uczestniczyli przedstawiciele szkoły: Uczniowski Samorząd Szkolny, Rada Szkoły, Rada Rodziców, pracownia Plastuś a także klasy IVa oraz IIc,. Zebrane podczas festiwalu fundusze przeznaczone zostaną na potrzeby uczniów – wycieczki, zabawy, nagrody. Wszystkim rodzicom, którzy pomogli w organizacji Pomuchla serdecznie dziękujemy.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie.