Próbny “sprawdzian szóstoklasisty”

W dniach 25 – 26 uczniowie klas szóstych pisali próbny “sprawdzian szóstoklasisty”. Sprawdzian jest dla wielu uczniów oraz rodziców dużym stresem, dlatego dobrze jest się przygotować. Próbny sprawdzian pozwala na powtórzenie wiedzy i przećwiczenie potrzebnych umiejętności wymaganych na sprawdzianie. Obejmuje on zadania z części humanistycznej oraz matematyczno – przyrodniczej, a także języka nowożytnego. Od bieżącego roku szkolnego obowiązuje nowa forma pisania sprawdzianu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Informacje ukazywać się będą również w biuletynie szkolnym “POMOST”.