Metoda projektu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Czworo nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łebie brało udział w bieżącym roku szkolnym (2010/2011) w kursie Nauczycielskiej Akademii Internetowej „Metoda projektu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”, organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Istota metody projektów polega na tym, że uczniowie samodzielnie (pod kierunkiem nauczyciela) realizują zadania według przyjętych wcześniej założeń. Wykonując zadania zdobywają określoną wiedzę i kształtują wiele umiejętności, a prezentując swój projekt publicznie, przekazują tę wiedzę swoim kolegom. Nauczyciel określa zasady projektu, który może dotyczyć sfery dydaktycznej lub wychowawczej. Może on być realizowany przez uczniów indywidualnie lub w zespołach.

Projekty dotyczą przedmiotów: matematyka, przyroda, historia i społeczeństwo oraz język angielski. Aby zapoznać się z w/w projektami kliknij tutaj »»»