Rekrutacja na żeglarski obóz wędrowny

Szanowni Państwo

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie jest organizatorem obozu wędrownego żeglarskiego, który odbędzie się w terminie
10-17.09.2023r. Obóz odbędzie się na akwenie mazurskich jezior.

Uczestnicy będą zaokrętowani na dwóch jachtach 8 osobowych klasy Antila 30 i Antila 28. Łączna liczba uczestników 12 uczniów i 4 opiekunów, w tym 2 instruktorów żeglarstwa. Jedną załogę na 1 jacht stanowi 6 uczniów i 2 opiekunów. Uczniowie przez cały okres obozu przemieszczają się na jachtach żaglowych zgodnie z zaplanowaną trasą rejsu z dwudniowym pobytem w Mikołajkach. Uczestnicy są podzieleni w godzinowe wachty, sami przygotowują jedzenie z zakupionego prowiantu, wykonują podstawowe obowiązki załoganta, uczestniczą w szkoleniu żeglarskim. Żeglowanie odbywa się przy sprzyjających bezpiecznych warunkach meteorologicznych, a postoje nocne zaplanowane są w marinach z dostępem do kompleksów sanitarnych.

Obóz rozpoczyna się i kończy w miejscowości Bogaczewo oddalonej o 12 km od Giżycka. Przejazd na miejsce czarteru jachtów odbywa się w grupie zorganizowanej transportem zbiorowym.

Wpłata od uczestnika 250 zł, w tym dopłata do wyżywienia 210 zł oraz opłaty za prysznice w miejscach postoju 40 zł. Pozostałe koszty udziału uczestników pokryte zostaną z środków Budżetu Gminy Łeba z funduszu KRPA.

Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona w oparciu o indywidualne zgłoszenia rodziców w okresie od 28.07.2023 do 16.08.2023. W przypadku większej liczby zainteresowanych uczniów wyłonienie załogantów odbędzie się na podstawie ustalonych kryteriów punktowych. Komisja rekrutacyjna wyłoni 12 uczestników z największą liczbą uzyskanych punktów.

Wymagania od uczestników:

– klasa V-VIII ( od 1.09.2023 )

– umiejętność pływania minimum jednym stylem ( min. 50 m weryfikacja umiejętności przeprowadzona w dniu  5.09.2023 na basenie )

– brak przeciwskazań medycznych do uczestniczenia w rejsie żeglarskim

Kryteria punktowe:

– udział w zadaniach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy, pod żaglami w dorzeczu Łeby ( do 8 pkt. za każde zadanie 1 pkt )

– ocena z zachowania min. dobra ( wzorowe – 6 pkt. , bdb – 5 pkt, db – 4 pkt )

– dodatkowo za wyniki w nauce i sporcie ( 6 pkt. przyznane stypendium za I lub II semestr roku szkolnego 2022/2023

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów:  20 pkt.

Łączna liczba uczniów: 12

Zainteresowanych rodziców i uczniów prosimy o wypełnienie formularza w terminie 28.07.2023 do 16.08.2023.

Rozstrzygnięcie listy uczestników biorących udział w obozie żeglarskim nastąpi w dniu 21.08.2023 o godzinie 12.00. Lista dostępna będzie do wglądu w sekretariacie szkoły. 

Link do formularza: https://forms.gle/2AD9aJWUWnRLssvD8

W przypadku braku przekierowania wskazanego linku do formularza należy adres skopiować i wkleić w okno przeglądarki

Z poważaniem:
Dyrektor szkoły
Maciej Barański