Komunikat Dyrektora szkoły

Komunikat OP

Szanowni Rodzice

Od poniedziałku 18.01.2021 roku wznawiamy pracę oddziałów przedszkolnych w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami sanitarno-epidemiologicznymi. Bardzo proszę o przestrzeganie obowiązujących zasad, które określone zostały w Zarządzeniu 26/2020 Dyrektora szkoły Link: https://forms.gle/kaGTyxrUoDVu7HJk8 Proszę o przypomnienie zasad dzieciom.

W przypadku wystąpienia u dziecka przeziębienia, choroby bądź przebywania któregokolwiek z członków rodziny  w izolacji lub w kwarantannie należy powstrzymać się od wysyłania dziecka do OP, a stosowną informację przekazać wychowawcom-opiekunom grup.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Maciej Barański

Komunikat I-III

Szanowni Rodzice

Od poniedziałku 18.01.2021 roku wznawiamy pracę w trybie stacjonarnym w klasach I-III zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami sanitarno-epidemiologicznymi. Bardzo proszę o przestrzeganie obowiązujących zasad, które określone zostały w Zarządzeniu 27/2020 Dyrektora szkoły Link: https://forms.gle/KW6LQBEmAkZCd6PT9 Proszę o przypomnienie zasad dzieciom.

W przypadku wystąpienia u dziecka przeziębienia, choroby bądź przebywania któregokolwiek z członków rodziny  w izolacji lub w kwarantannie należy powstrzymać się od wysyłania dziecka do szkoły, a stosowną informację przekazać wychowawcom-opiekunom grup.

Jednocześnie informuję, że dzięki urządzeniu do fumigacji codziennie będzie prowadzona dezynfekcja szkoły, która w  sposób skuteczny likwiduje zarazki i szczepy wirusów.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Maciej Barański

Komunikat IV-VIII

Szanowni Rodzice

Od poniedziałku 18.01.2021 roku wznawiamy pracę w trybie zdalnym w klasach VI-VIII zgodnie z obowiązującym dotychczas planem zajęć i zaleceniami w zakresie organizacji edukacji zdalnej. Bardzo proszę o sprawdzenie sprzętu technicznego , w tym łącza Internetu, mikrofonu, kamery. Uczniowie którzy okresie od 18.01.2021 do 29.01.2021 nie będą posiadali dostępu do mikrofonu bądź kamery będą z dniem 1.02.2021r. realizować naukę w warunkach stacjonarnych w szkole.

Uczniowie z orzeczeniem, opinią bądź wskazaniem dyrekcji szkoły kontynuują nauczanie w warunkach stacjonarnych zgodnie z planem lekcji pod opieką wyznaczonych nauczycieli.

Jednocześnie informuję, że trwają czynności nad zmianą sposobu prowadzenia zajęć z W-F, konsultacji dla uczniów. Stosowne zmiany zaczną obowiązywać po wprowadzeniu nowego planu zajęć z dniem 1.02.2021r.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Maciej Barański