Uczniowski Samorząd Szkolny

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (Art 55 Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Zarząd Uczniowskiego Samorządu Szkolnego

Maria Bieniek VIIb – przewodnicząca

Alicja Lechończak IVa – zastępca przewodniczącej

Jaśmina Konińska IVa – zastępca przewodniczącej

Mikołaj Szymikowski IVb – sekretarz