Komunikat – oddziały przedszkolne

Komunikat

Informuję, że w związku z potwierdzeniem zakażeniem wirusem Covid-19 u jednego z wychowawców przedszkola oraz zarządzeniem kwarantanny dla wszystkich wychowawców przedszkola po konsultacji z Organem prowadzącym Dyrektor szkoły zawiesza działalność oddziałów przedszkolnych do dnia 3 listopada 2020 włącznie.

Ze względu na zmienną sytuację epidemiologiczną i przebieg kwarantanny u nauczycieli planuje się wznowienie działalności OP w okresie od 4-6 listopada 2020 w formie zajęć opiekuńczych skierowanych dla dzieci, których rodzice czynnie pracują. Pełne przywrócenie funkcjonowania OP powinno nastąpić od 9 listopada 2020r. Stosowne informacje będą na bieżąco przekazywane przez Dyrekcję szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Maciej Barański