Odbiór zaświadczeń z OKE

Dzień dobry,

informuję, że zaświadczenia o wynikach uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w dniu 31 lipca br.

  • od godziny 9:00-10:00  uczniowie  którzy  składają dokumenty do szkół poza powiatem lęborskim
  • od godziny 10:00 – 13:00 pozostali  uczniowie