Multimedialna szkoła – czwartek, 21 maja

PUŁAPKI MYŚLENIA

Każdy z nas osądzając sytuację i ludzi oraz podejmując decyzje wierzy we własną nieomylność. Naukowcy jednak odkryli wiele błędów w procesach poznawczych człowieka. Warto je poznać i próbować zidentyfikować w naszym sposobie myślenia. Znajomość i świadomość istnienia „zniekształceń poznawczych”, pozwala nam w większym stopniu rozpoznać je w naszym sposobie myślenia, zorientować się, kiedy nie ufać temu, co myślimy oraz uniknąć negatywnych konsekwencji, które za sobą niosą. Prawie każdy od czasu do czasu wpada w „pułapki myślenia”, a umiejętność rozpoznania ich i nazwania, jest ważnym krokiem w kierunku uwolnienia się od nich zupełnie. Nasze zniekształcone myślenie może sprawić, że będziemy czuli się nieszczęśliwy. Pamiętamy, w rzeczywistości to nie samo wydarzenie, którego doświadczasz powoduje w nas uczucie negatywności; to nasza odpowiedź na to wydarzenie, nasze nastawienie i sposób reakcji mają na to wpływ. Ostatecznie to my kontrolujemy swoje myśli, a więc także swoje emocje. Przedstawiamy  pułapki myślenia, których być może nie jesteśmy świadomi, a które wpływają bez wątpienia na nasze życie.