Sukcesy uczniów naszej szkoły

W środę, 29 stycznia uczniowie uczestniczyli w miłej uroczystości szkolnej – apelach z rozdaniem licznych  nagród za konkursy szkolne i pozaszkolne, z I semestru. Uczniowie klas I – III otrzymali nagrody na trzeciej godzinie lekcyjnej, uczniowie klas IV – VIII podczas czwartej lekcji.  Apel urozmaicony został występem solistki grającej kolędy oraz chóru szkolnego Fa – La – Re.