Laureaci konkursów z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Laureaci konkursu literackiego dla kl. II – VIII “KSIĄŻKA”

I miejsce – Zuzanna Cienka IIa oraz Paweł Maroń IIb

II miejsce – Adrian Kempiński kl. IIIb

III miejsce – Krzysztof Stolarczyk IIIb

Laureaci konkursu plastycznego dla kl. I – III “ZACZAROWANY BAJEK ŚWIAT”

I miejsce – Jaśmina Konińska IIIa oraz Amelka Stasiuk IIa

II miejsce – Franciszek Kowalczyk IIa oraz Martyna Banit IIb

III miejsce – Pola Ostrowska IIIa oraz Natalia Szymańska IIa

Wyróżnienia: Nadia  Kulesza IIIa, Martyna Maroń Ib, Asia Królikiewicz IIb, Emilia Urbańczyk IIb, Marcel Duda IIIb, Kacper Rychter Ia.

Laureaci konkursu plastycznego dla kl. I – III “W ŚWIECIE FANTAZJI”

I miejsce – Kaja Rabka VIb oraz Olga Paszkiewicz VIIIb

II miejsce  – Marcel Rojek VIIIb oraz Ania Stasiak VIb

III miejsce – Antonina Kracińska Va