BohaterON – włącz historię!

         BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Akcja „BohaterON” kształtuje wśród młodego pokolenia postawy patriotyczne. Przez trzy poprzednie edycje kampanii do uczestników walk o stolicę napisano ponad pół miliona kartek!

W tym roku szkolnym również nasi uczniowie włączyli się do tej akcji.   W klasach ósmych odbyły się lekcje dotyczące Powstania Warszawskiego, jego przyczyn i skutków. Rozmawialiśmy też na temat ogromnego zapału i chęci walki o stolicę, jaką w tym trudnym momencie dziejowym odczuwali nie tylko żołnierze Armii Krajowej, ale także harcerze czy cywilni mieszkańcy Warszawy.

Końcowym etapem udziału w projekcie było napisanie przez uczniów klasy VIII  listów do wybranych przez siebie powstańców. Mogli w ten sposób wyrazić powstańcom swoją wdzięczność za ich poświęcenie, walkę  i determinację w tak tragicznym momencie naszej historii oraz życzyć im zdrowia, samych spokojnych chwil i pogody ducha. To ważne, by Ci, którzy ryzykowali swoje życie dla Ojczyzny, wiedzieli, że ich walka nie poszła na marne. PAMIĘTAMY!!!