Edukacja historyczna

We wtorek, 2 października uczniowie klas ósmych  za sprawą wycieczki do Muzeum II Wojny Światowej oraz na Westerplatte odbyli ciekawą wycieczkę edukacyjną. Celem wycieczki było kształtowanie świadomości historycznej poprzez krzewienie wiedzy na temat II wojny światowej i  kultywowanie pamięci o jej ofiarach.  Wystawa w muzeum została podzielona na kilka części i ukazała sytuację w przededniu II wojny światowej, przyczyny jej wybuchu  oraz przebieg działań wojennych na całym świecie.